Logo Efterår

Klub / Aktiviteter

VTR - Vintertræningsløb 2016-17

Som de tidligere år afvikles der en serie af 13 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 12. marts 2017 - se reglerne nederst på siden.
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - fx vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles, at man, så vidt muligt, løber det, der svarer til ens normale klasse.

Der er ingen tilmelding til løbene (bortset fra til finaleløbet). Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 7 baner. Prisen er 25 kr pr løb (løbere u. 16 år 10 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (11. december i Kongsøre og finaleløbet 12. marts i Boserup).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Den aktuelle pointstilling.

Løbsoversigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads.

Dato Klub/Resultater Skov Startsted Point/bem.
06.11 HG   Instruktion Rønnebæk Betonvej midt i området X - SI
13.11 O-63   Instruktion Faksinge skov Evensølundvej 5, 4720 Præstø X - SI
20.11 Hvalsø   Instruktion Hejede overdrev Savværket X - SI
27.11 Holbæk  Instruktion Jyderup ved Vig P-plads syd i skov X - SI
04.12 Sorø   Instruktion Broby vesterskov Suserupvej X - SI
11.12 OKR   Instruktion Kongsøre skov Sandskredet X - SI
26.12 OKR   Indbydelse Boserup Boserupgaard Juleløb
08.01 Holbæk  Indbydelse Avnstrup Avnstrup Centret Nytårsstafet - SI
15.01 O-63   Instruktion Ulvshale Ulvshalevej 305, 4780 Stege X - SI
22.01 Haslev OK Fruens Plantage Rønnebæk skole X - SI
29.01 Holbæk  Instruktion Kårup Næsvej X - SI
05.02 HG   Instruktion Harrested Harrested Skovvej X - SI
12.02 Køge   Instruktion Vallø Storskov Damvej 13, 4652 Hårlev X - SI
19.02 Sorø   Instruktion
Slagelseskovene Arnehavehus X - SI
26.02 Køge   Instruktion Borup skov Hovedvejen 275, 4320 Lejre X - SI
05.03 "De Barske" Himmelev skov Trekronerhallen, Trekroner Allé Troldens Fodspor - SI
12.03 OKR   Indbydelse
Startliste   Instruktion
Boserup skov Boserupgaard Naturcenter Afslutningsløb - SI

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden

Baner

  Svær, Sort, Lang    7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem    6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Mini u. 60 år    3-4 km
  Svær, Sort, Mini o. 60 år    3-4 km
  Mellemsvær, Gul    4-5 km
  Let, Hvid    3-4 km
  Begynder, Grøn    2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere, der enkelte løb vælger at løbe en kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
For 2015-16 gælder:
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Gul, Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb.
- for Sorte baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal + point afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende.
I sæsonen 2016-17 er der i alt 13 tællende løb.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Gul, Hvid og Grøn bane samlet kl. 10.30.
Sorte baner omvendt jagtstart. Således at løbere med mindre end 6 tællende løb starter samlet kl. 10.30, hvorefter løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst. I tilfælde af løberudeblivelse rykkes frem på startlisten.

Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/under 6 løb)
kl. 10.40 1. start (Sorte baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Tilmelding til løb + kaffebord senest mandag før løbet via egen klubtilmelder.

Pris

10,- kr. for løbere under 16 år og kr. 25,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2016-17 OKR v/Asger Jensen, Konto 0525 0000243556.

Start

Indskrivning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
j.brunstedt@yahoo.co.uk


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    9. marts 2017