Logo skaerm_banner

Klub / Aktiviteter

Indbydelse til VTR-finale 2016/17

søndag 12. marts

Finale-løbet afholdes i Boserup Skov med efterfølgende bad, omklædning, spisning og præmieoverrækkelse i OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.

Tilmelding:
Husk at der i år er tilmelding til finaleløbet. Tilmelding sker klubvis for VTR-klubberne og for øvrige ved mail til mogens.hk@gmail.com. Husk at angive SI-brik og klasse. Priserne er de sædvanlige for VTR: 25 kr for 16+ og 10 kr for ungdom.
Sidste frist er 6. marts. Det vil dog være muligt at tilmelde sig åbne baner på dagen.

Kvalifikation til de præmiegivende klasser på svære baner:
Forhåndstilmeldte løbere der har gennemført mindst 6 VTR-løb i den pågældende klasse deltager i omvendt jagtstart (dvs at løber med færrest points starter først og løber med flest points starter sidst).

Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb nedrundet til heltal + point i afslutningsløb. I tilfælde af point lighed er afslutningsløb afgørende. En startliste med kvalificerede løbere vil blive offentliggjort hurtigst muligt efter sidste almindelige VTR-løb, der er 26. februar i Borup

Øvrige baner (gul, hvid og grøn):
For disse baner udregnes placeringen udelukkende på pointsene fra de 6 bedste løb i de 13 ordinære VTR-løb. Finaleløbet i disse klasser er med samlet start og tæller ikke med i den samlede stilling.

Program
kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Gul, Hvid, Grøn og Sorte/under 6 løb)
kl. 10.40 1. start (Sorte baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omklædning, spisning og præmieoverrækkelse.
Spisning er inkluderet i deltager-afgift.

Baner:   
Grøn, begynderca. 2,5 kmSort kort, sværca. 5 km
Hvid, letca. 3 kmSort mellemlangca. 7 km
Gul, mellemsværca. 5 kmSort lang, svørca. 9 km
Sort mini, sværca. 4 km  

Åbne baner (put and run)
Samtlige af ovennævnte baner kan købes fra 10:15. Fri start efter 10:35.

Kort:
Boserup, revideret januar 2017, 1:10.000 (Sort lang og mellemlang), 1:7.500 (øvrige).

Banelægger: Jakob Søndergaard

Banekontrol: Mogens H. Kristensen

SI/Beregning: Mogens H. Kristensen


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde      webteam@okr.dk    opdateret 19. februar 2017