Logo natstart

Klub / Aktiviteter

Natløbstræning i Boserup 28. februar.

Sidste natløbstræning i denne vinter!

Start fra P-pladsen ved efterskolen, Boserupvej 100.

Der tilbydes 1 bane på 5 km med fællesstart 18:15 - efter NatCup-princippet med stafet-lignende bane med gaflinger og koncentreret i et lille område af skoven. Banen kan afkortes efter behov.

Alternativt tilbydes en normal ugaflet, mellemsvær bane på 3 km - start mellem 18:00 og 18:15.

Skygning tilbydes hvis det ønskes. Ligeledes er samløbning tilladt.

Husk panelampen; skal du låne, så hent den i klubben, inden du kører i skoven.

MiniORK løber fra klubhuset 17:15.

Mogens

OBS! Efter træningen er der Fællesspisning. Husk tilmelding til Hanne på mail himp@familie.tele.dk senest søndag kl. 21:00 eller sms til 21 28 23 37 senest mandag kl. 15:00.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     24. februar 2017