Logo Natløb

SM-nat 11/3

OK Roskilde og Hvalsø OK indbyder til 2. afdeling af SM-nat
11. marts 2015 i Storskov og Valborup Skov.


 Stævneklassifikation:    **** 4 stjernet A-stævne

Nyheder:
12.03.15: Strætider på WinSplits
12.03.15: Kortfilerne er tilgængelige
12.03.15: Samlet resultat af SM-nat 2015
12.03.15: Stæktider
12.03.15: Resultatliste
08.03.15: Startlisten er klar
08.03.15: Instruktionen revideret med parkeringsforhold, tid for 1. start og startinterval
06.03.15: Instruktionen er klar

INDBYDELSE:

 Løbsområde: Storskov og Valborup Skov.
 
 Mødested og
 Stævnecenter:
Hvalsø Hallerne, Skolevej 5, 4330 Hvalsø
55°35'31.95"N, 11°51'33.05"Ø.
 
 Parkering: På hallernes parkering samt på parkering ved Fakta / Super Brugsen langs Søvej.
 
 Stævnekontor: Findes i stævnecenteret og er åbent fra kl. 18.15.
 
 Kort: Valborup 1:10.000, revideret 2015, ækvidistance 2,5 m.
Kortet er godkendt af kortkonsulent.
Der er printede kort i alle klasser.
 
 Terrænbeskrivelse: Moderat kuperet, hovedsagelig løvskov med veludviklet stinet.
 
 SM klasser og
 banelængder:

 
 Åbne baner: På nedenstående åbne baner 1 - 6 er forhåndstilmelding mulig via O-service. Startafgift er som for øvrige baner/klasser i stævnet. Disse baner har fri start ("put and run") fra kl. 19.00 og frem til sidste start for de ikke-åbne baner (se instruktionen). Fordelen ved at forhåndstilmelde sig er, at man derved er sikker på at komme til at løbe den bane man ønsker.
Åbne baner kan også købes på dagen mellem kl. 18.30 og 19.30, idet startafgiften tillægges 15 kr.
 

 
 Kontrolsystem: Sportident. Egen briknummer oplyses ved tilmelding.
 
 Start: Første start kl. 19:00.
 
 Afstande: Parkering til stævnecenter: Max. 200 m.
Stævnecenter til start: 1400 m., Mål - stævnecenter: 1400 m.
60+ løbere kan køre mellem stævnecenter og start/mål
 
 Børnebane: Der tilbydes ikke børnebane.
 
 Børnepasning: Der tilbydes ikke børnepasning.
 
 Service: Café i Hvalsø Hal 1 hvor der ligeledes er toiletter.
 
 Bad og omklædning: Vi råder over 2 omklædningsrum med bad i Hvalsø Hal 1.
 
 Tilmelding: Tilmelding sker klubvis via O-service til Asger Jensen.
Tilmeldingsfrist fredag den 6. marts kl. 20.00. Vi tager ikke imod eftertilmelding, men henviser til de åbne baner.
 
 Startafgifter: Til og med 20 år: 55 kr. 21 år og ældre: 90 kr.
Åbne baner købt på dagen: + 15 kr.
 
Hertil lægges evt. leje af SportIdent på 15,00 kr.
Mistede lejebrikker erstattes med 300 kr.
 
Samtidig med tilmelding indbetales klubvis startafgift på
kontonummer 0525 0000243556, Sparekassen Sjælland.
Anfør klubnavn og dato for løbet ved indbetalingen.
 
 Præmier: Medaljer i SM-klasserne. Medaljerne uddeles hurtigst mulig efter løbet - senest omkring kl 21. Samlet vinder i klasserne udregnes efter den sammenlagte løbstid i de to afdelinger.
 
 Stævneorganisation: Stævneleder: Michael Leth Jess, formand@okr.dk, mobil 31 19 32 41
Banelægger: Rasmus Møller Jess, OK Roskilde
Stævnekontrollant: Flemming Hjort Jensen, Hvalsø OK
Banekontrollant: NN, OK Roskilde
Dommer: Erik Øhlenschlæger, OK Øst
 

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    12. marts 2015