Logo Efterår

Kredsløb 18/3
OK Roskilde byder velkommen til kredsløb
18. marts 2012 i Ny Tolstrup.


Stævneklassifikation A-stævne ****

KUM-udtagelse fra H/D 11-12 år til og med H/D 19-20 år


 Løbsområde: Ny Tolstrup.
 
 Parkering: Indkørsel ved Avnstrup Modtagecenter, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø.
Afmærkning fra Roskilde-Ringsted- landevejen syd for Osted i retning mod Ny Tolstrup/Avnstrup Modtagecenter.
Fra parkering til stævneplads ca. 1500 m.
Vejen til stævneplads velegnet til barnevogne med mindre der er meget sne.
 
 Stævneplads: Åben plads.
 
 Stævnecenter: Stævnecentret er på stævnepladsen.
 
 Kort: Ny Tolstrup, februar 2011. Enkelte rettelser i januar 2012.
Ækvidistance 2,5 m.
Kort godkendt af kortkonsulent.
Alle klasser: 1:10.000, printede kort.
Postbeskrivelse trykt på kortet. Løse udleveres, hvis man har brugbar holder.
 
 Terrænbeskrivelse: Skoven er kuperet og varierer fra let gennemløbelig til enkelte svært gennemløbelige områder. Enkelte lidt større vådområder.
 
 Klasser: Bemærk: Ungdomsløberne skal løbe i A-klasse, hvis de ønsker at få point til KUM- udtagelsen.
Klasse Sværhedsgrad Banelængde
Begynder Grøn-Begynder 2,5 - 3,5 km
D-10 Grøn-Begynder 2,5 - 3,5 km
D-12 Hvid-Let 3,5 - 4,5 km
D-12B Grøn-Begynder 2,5 -3,5 km
D-14 Gul- Mellemsvær 4,5 -5,5 km
D- 14B Hvid-Let 3,0 -4,0 km
D-16 Sort- Svær 5,5- 6,5 km
D- 16AK Sort- Svær 4,0- 5,0 km
D- 16B Gul- Mellemsvær 3,5- 4,5 km
D- 18 Sort-Svær 5,5- 6,5 km
D- 20 Sort- Svær Vindertid 55 min.
D- 20AK Sort-Svær 5,0- 5,5 km
D- 20B Gul- Mellemsvær 3,5 - 4,5 km
D- 20C Hvid- Let 3,0- 4,0 km
D 21- Sort- Svær Vindertid 70-80 min.
D-21 AK Sort -Svær 5,0- 5,5 km
D 21- B Gul- Mellemsvær 3,5 - 4,5 km
D 21-C Hvid- Let 3,0- 4,0 km
D-35 Sort- Svær 6,5- 7,5 km
D- 35B Gul- Mellemsvær 3,5-4,5 km
D-40 Sort-Svær 5,5- 6,5 km
D-45 Sort-Svær 5,5- 6,5 km
D-50 Sort-Svær 4,0- 5,0 km
D-55 Sort-Svær 4,0- 5,0 km
D-60 Sort-Svær 3,5- 4,0 km
D-65 Sort-Svær 3,5- 4,0 km
D-70 Sort-Svær 2,5- 3,5 km
D-75 Sort-Svær 2,5- 3,5 km
Klasse Sværhedsgrad Banelængde
H-10 Grøn-Begynder 2,5- 3,5 km
H-12 Hvid-Let 3,5-4,5 km
H-12B Grøn-Begynder 2,5-3,5 km
H-14 Gul- Mellemsvær 5,0-6,0 km
H- 14B Hvid-Let 3,0- 4,0 km
H-16 Sort- Svær 7,0- 8,0 km
H- 16AK Sort- Svær 5,5- 6,5 km
H- 16B Gul- Mellemsvær 4,5-5,5 km
H- 18 Sort-Svær 9,0-10,0 km
H- 20 Sort- Svær Vindertid 70 min
H- 20AM Sort-Svær 6,5-7,5 km
H- 20B Gul- Mellemsvær 4,5-5,5 km
H- 20C Hvid- Let 3,0-4,0 km
H 21- Sort- Svær Vindertid 90-100 min
H-21 AM Sort -Svær 8,0-10,0 km
H-21 AK Sort-Svær 6,5- 7,5 km
H 21- B Gul- Mellemsvær 4,5- 5,5 km
H 21-C Hvid- Let 3,0-4,0 km
H-35 Sort- Svær 10,0-12,0 km
H- 35B Gul- Mellemsvær 4,5-5,5 km
H-40 Sort-Svær 9,0-11,0 km
H-45 Sort-Svær 9,0-10,0 km
H 45-AK Sort-Svær 4,0-5,0 km
H-50 Sort-Svær 7,0-8,0 km
H-55 Sort-Svær 7,0-8,0 km
H-55 AK Sort-Svær 3,5- 4,0 km
H-60 Sort-Svær 5,5-6,5 km
H-65 Sort-Svær 5,0-5,5 km
H-70 Sort-Svær 4,0-5,0 km
H-75 Sort-Svær 3,5-4,0 km
H-80 Sort-Svær 2,5-3,5 km
H85 Sort-Svær 2,5-3,5 km

 
 Præmier: Der er præmier til vindere i klasser til og med H16 og D16.
 
 Startafgift: Til og med 20 år: 40 kr. 21 år og ældre: 80 kr
Ingen eftertilmelding. Der henvises til åbne baner.
Samtidig med tilmelding indbetales startafgift til:
Bank: Sparekassen Sjælland,
Kontonummer 0525 0000243556
Tekst til modtager: 18.03.12, ”klub navn”.
 
 Åbne baner: Forhåndstilmelding via O-service muligt.

Der tilbydes følgende baner:
Åben bane 1: Svær 9,0 - 9,5 km
Åben bane 2: Svær 6,5 - 7,5 km
Åben bane 3: Svær 4,5 – 5,5 km
Åben bane 4: Mellemsvær 4,5 – 5,5 km
Åben bane 5: Let 7,0 – 7,5 km
Åben bane 6: Let 3,5 – 4,0 km
Åben bane 7: Begynder 2,0 – 2,5 km

Start skal ske senest kl. 11.30.
Åbne baner sælges på løbsdagen på stævnepladsen i tidsrummet 10.00 til 11.15. Startsafgift på dagen: Til og med 20 år: 50 kr. 21 år og ældre: 90 kr + evt. leje af Sportident 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr i erstatning..
 
 Kontrolsystem: Sportident. Egen briknummer oplyses ved tilmelding.
Leje af brik koster 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr i erstatning.
Bemærk: H 21-A-løbere skal medbringe SportIdent, som kan indeholde mere end 30 poster. Kan evt. lejes for 15 kr. For mistede brikker opkræves 500 kr.
 
 Start: Første start kl. 10.00 Fremkald 4 min. før start.
 Afstande: Parkering til stævneplads: ca. 1500 m. Startsted: Tæt på stævneplads, max. 100 m Mål: På stævneplads.
 
 Børnebane: Tilmelding tæt på stævnepladsen fra kl. 10.00-12.00. Deltagelse er gratis. Små præmier. Bemærk: Ikke egnet til barnevognskørsel.
 
 Børneparkering: Der er ingen børneparkering.
 
 Resultatformidling: På stævnepladsen samt på stævnets hjemmeside.
 
 Kiosk: Findes på stævnepladsen med salg af kaffe/te, boller/sandwich, kage og frugt.
 
 Bad og omklædning: Toiletvogn på stævnepladsen Der er ikke mulighed for bad.
 
 Tilmelding: Klubvis via O-service.
Sidste frist er fredag den 9.marts 2012 kl. 19.00. Samme frist gælder for klubber uden adgang til o-service ved tilmelding pr. e-mail til Jørgen Kristensen e-mail: mondrup@kristensen.mail.dk
 
 Instruktion og
 starttider:
Instruktion og starttider for tilmeldte løbere i alle klasser samt liste over tilmeldte løbere på tilmeldingsbaner kan ses på stævnets hjemmeside fra torsdagen før løbet.
 
 Stævneorganisation: Stævneleder: Jytte Hougaard, OK Roskilde tlf: 23303216,
j-hougaard@live.dk
Banelægger: John Tripax, OK Roskilde
Stævnekontrollant: Morten Jensen, OK Roskilde
Banekontrollant: Jan Thiesen, OK Holbæk
Dommer: Flemming Hjorth Jensen, Hvalsø OK

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    18. januar 2012