Logo Efterår

Kredsløb 18/3


OK Roskilde byder velkommen til kredsløb
18. marts 2012 i Ny Tolstrup.


Stævneklassifikation A-stævne ****

KUM-udtagelse fra H/D 11-12 år til og med H/D 19-20 år

INSTRUKTION:

                obutik

Løberen

 Kørevejledning: Følg afmærkning fra Roskilde-Ringsted-landevejen (rute 14) sydvest for Osted i retning mod Ny Tolstrup/Avnstrup Modtagecenter. OBS: Dette er eneste vej til P-Pladsen.
 
 Parkering: Parkering ved Avnstrup Modtagecenter, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø. Der parkeres på i alt tre forskelige områder, så følg P-vagternes anvisninger. Bemærk, at løbere fra Ringsted Motionsklub også har stævne den dag med parkering omkring Avnstrup. Der er tydelig skiltning fra P-Plads til Stævneplads.
Fra fjerneste parkeringsmulighed til stævneplads er max. 1.600 m.
Vejen til stævneplads er en fast skovvej, som er velegnet til barnevogne.
 
 Oversigt: Stævneplads er beliggende på åbent område max. 1600 m fra parkeringspladsen.
Bade- og omklædningsfaciliteter forefindes ikke.
Toiletvogn med 2 toiletter på stævnepladsen.
Mulighed for teltopsætning på stævnepladsen.
Kiosk på stævnepladsen.
Børnebane ved stævnepladsen.
O-butikken vil være på stævnepladsen.
 
 Afstande: Afstand fra parkeringsplads til stævneplads er max.1600 m. Ruten er afmærket med skilte.
Afstand fra stævneplads til start er 150m.
Mål er på stævneplads.
 
 Klasser: Banernes længde og postantal fremgår af klasseoversigten.
Væskeposter er indtegnet på løbskortet. Placering fremgår af postdefinitionerne. Væsken er vand.
Bemærk: På begynderbaner D10, H10, D12B og H12B og åben 7 er der er et lille stræk, som er snitzlet.
 
 Kontrol/kontrosystem: SportIdentsystemet anvendes for alle baner med undtagelse af børnebane.
Lejebrikker for forhåndstilmeldte udleveres ved start i forbindelse med fremkald. Mistede lejebrikker afregnes til 300 kr.
Bemærk: H 21-A-løbere skal medbringe SportIdent, som kan indeholde mere end 30 poster. Kan evt. lejes for 15 kr. For mistede brikker opkræves 500 kr.
Det er den enkelte løbers eget ansvar at kontrollere, at der anvendes den brik, som vedkommende er anmeldt med.
Kortet indeholder felter til kontrolklip. Disse benyttes, hvis den elektroniske registrering på en post ikke fungerer.
 
 Kortet: Ny Tolstrup, februar 2011. Enkelte rettelser i januar 2012.
Ækvidistance 2,5 m.
Kort godkendt af kortkonsulent. Vildtlommer og andet forbudt skovdistrikt er indtegnet.
Alle klasser: 1:10.000 kort. Kortet er pakket i plastlomme.
Ved start er opsat løbskort med vildtlommer indtegnet.
 
 Skoven: Skoven er kuperet og varierer fra let gennemløbelig til enkelte svært gennemløbelige områder.
Enkelte lidt større vådområder.
 
 Postbeskrivelser: Postbeskrivelser fremstår i IOF-symboler og er printet på kortsiden.
Der findes løse postbeskrivelser til alle klasser ved start.
Løse beskrivelser skal placeres i holder, så de ikke mistes under løb.
 
 Start: Alle baner excl. børnebane starter fra samme start. Første start er kl.10.00.
Løberen nulstiller sin brik før indtræden i første boks. Det er løberens eget ansvar.
Løbere træder ind i første boks ved start 4 min. før starttid.
De løse postbeskrivelser forefindes i anden minutboks. Løbskortet udleveres i startøjeblikket.
Løbere på begynder og lette baner kan få kortet udleveret 2 min. før start.
Løbere på åbne baner, både forhåndstilmeldte og "på dagen"- tilmeldte skal selv gå ind i startboksen under startpersonellets vejledning.
Start skal ske i tidsrummet kl. 10.00 - 11.30.
For sent startende henvender sig til startpersonellet og skal følge deres anvisninger.
 
 Mål: Max tid er 2½ time.
Enhver løber, der er startet, skal melde sig ved mål.
Løbskortet inddrages ikke efter passage af mål.
Det skal dog understreges, at det i henhold til §2.7 i Reglement 2011 (Fairness) ikke er "tilladt en deltager at give andre deltagere, som endnu ikke er startet, information om løbsområdet, kortet, poster eller delstræk".
Der er væske efter passage af mål i form af vand og saftevand.
 
 Kiosk: Kiosk med sandwich, grød med spændende toppings, kage, frugt, kaffe og te m.v. på stævnepladsen.
 
 Overtrækstøj: Der er ingen transport af overtrækstøj.
 
 Præmier: Der er præmier til de første 3 i klasserne til og med D-16 og H-16.
Præmieoverrækkelsen starter, når resultatet fra klasserne til og med D-16 og H-16 foreligger.
 
 Resultatformidling: Ophænges løbende på Stævnepladsen. Resultater og stræktider kan ses på løbets hjemmeside hurtigst muligt: .
 
 Tilmelding på dagen: Åbne baner sælges på løbsdagen på stævnepladsen i tidsrummet 10.00 til 11.15. Der tilbydes 7 forskellige baner, så længe kort haves. Startsafgift på dagen: Til og med 20 år: 50 kr. 21 år og ældre: 90 kr + evt. leje af Sportident 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr i erstatning.
Start skal ske senest kl. 11.30.
 
 Skygning: Skygning er tilladt i henhold til § 2.6 i Reglement 2011.
 
 Børnebane: Tilmelding sker ved start til Børnebanen i tidsrummet 10.00 - 12.00. Start og mål for banen findes i umiddelbar nærhed af Stævnepladsen. Følg de opsatte skilte.
Deltagelse på Børnebanen er gratis. Alle gennemførende modtager et stk. slik.
Banen er ikke egnet til barnevognskørsel.
 
 Klager/protester: Skal indleveres på Stævnekontoret.
 
 Dommer: Vil være på stævnepladsen under stævnet.
 
 Stævneorganisation: Dommer: Flemming Hjorth Jensen, Hvalsø OK.
Stævneleder: Jytte Hougaard, OK Roskilde.
Banelægger: John Tripax, OK Roskilde
Banekontrollant: Jan Thiesen, OK Holbæk
Stævnekontrollant: Morten Jensen, OK Roskilde

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    12. marts 2012