Logo Efterår

Kredsløb 16/3OK Roskilde byder velkommen til kredsløb
16. marts 2014 i Hvalsø-skovene.


Stævneklassifikation C-stævne

KUM-udtagelse fra H/D 11-12 år til og med H/D 19-20 år

Nyheder
16.03.14: Strætider på WinSplits
16.03.14: Stæktider
16.03.14: Resultatlisten er klar
14.03.14: Instruktion er rettet med tidspunkt for 1. start
14.03.14: Ny startliste med eftertilmeldte
13.03.14: Instruktion er klar
11.03.14: Startlisten er klar

INDBYDELSE:

 Løbsområde: Mortenstrup.
 
 Parkering: Kantparkering langs vej.
Fra parkering til stævneplads 100-1000 m.
Vejen til stævneplads følger trafikeret vej samt sti, der er kørt op af store maskiner.
 
 Stævneplads: Åben men ujævn plads.
 
 Stævnecenter: Stævnecentret er på stævnepladsen.
 
 Kort: Mortenstrup. Rettelser i januar/februar 2014. Postbeskrivelse trykt på kortet. Løse udleveres, hvis man har brugbar holder.
Ækvidistance 2,5 m.
Alle klasser: 1:10.000, printede kort.
Postbeskrivelse trykt på kortet. Løse udleveres, hvis man har brugbar holder.
 
 Terrænbeskrivelse: Skoven er let til middel kuperet og varierer fra let gennemløbelig til enkelte svært gennemløbelige områder.
 
 Klasser: Bemærk: Ungdomsløberne skal løbe i A-klasse, hvis de ønsker at få point til KUM- udtagelsen.

 
 Præmier: Der er præmier til vindere i klasser til og med H16 og D16.
 
 Startafgift: Til og med 20 år: 40 kr. 21 år og ældre: 75 kr
Ingen eftertilmelding. Der henvises til salg af baner på dagen.
Samtidig med tilmelding indbetales startafgift til:
Bank: Sparekassen Sjælland,
Kontonummer 0525 0000243556
Tekst til modtager: 16.03.14, ”klub navn”.
 
 Åbne baner: Der sælges baner i begrænset antal på løbsdagen på stævnepladsen i tidsrummet 09.30 til 11.30. Banerne er tilsvarende øvrige baner, og deltagerne indgår i konkurrencen. Startafgift på dagen: Til og med 20 år: 50 kr. (Ikke-KUM-baner!) 21 år og ældre: 85 kr. + evt. leje af SportIdent 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr. i erstatning.
 
 Kontrolsystem: Sportident. Egen briknummer oplyses ved tilmelding.
Leje af brik koster 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr i erstatning.
For mistede lejebrikker opkræves 300 kr. i erstatning.
 
 Start: Deltagere, som samler point til KUM-udtagelsen, har starttider. Første start her kl. 09:30.
Øvrige deltagere starter efter Put and Run-princippet. Første deltager her starter, når sidste KUM-løber er sendt i skoven - afvent instruktion. Startliste for KUM-løbere udarbejdes.
Fremkald 4 min. før start. Startinterval 1 min.
 
 Afstande: Parkering til stævneplads: ca. 100-1000 m.
Stævneplads til startsted: Ca. 800 meter
Mål med aflæsning af brik: 300 ca. meter fra stævneplads.
 
 Børnebane: Kl. 10.00-12.00.
 
 Børneparkering: Der er ingen børneparkering.
 
 Resultatformidling: På stævnepladsen samt på stævnets hjemmeside.
 
 Kiosk: Findes på stævnepladsen med salg af kaffe/te, kage og frugt.
 
 Bad og omklædning: Toiletvogn 100 meter fra stævnepladsen.
Der er ikke mulighed for bad.
 
 Tilmelding: Klubvis via O-service.
Sidste frist er fredag den 7. marts 2014 kl. 19.00. Samme frist gælder for klubber uden adgang til o-service ved tilmelding pr. e-mail til Michael Leth Jess; e-mail: michael.leth.jess@gmail.com
 
 Instruktion og
 starttider:
Instruktion og starttider for tilmeldte KUM-løbere kan ses på stævnets hjemmeside fra torsdag den 14. marts kl. 21:00.
 
 Stævneorganisation: Stævneleder: Henrik Boesen, OK Roskilde, henrikboesen@hotmail.com
Banelægger: Per Tripax, OK Roskilde
Stævnekontrollant: Morten Jensen, OK Roskilde
Banekontrollant: Rasmus Møller Jess og Gunnar Grue, OK Roskilde

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    14. marts 2014