Logo Natløb

DM-nat 6/10
Instruktion for
DM NAT
lørdag den 6. oktober 2018.

  Arrangør Orienteringsklubben Roskilde.
 
  Navn og klassifikation DM Nat 2018, ***** 5 stjernet A stævne.
 
  Dato Lørdag den 6. oktober 2018
Stævnepladsen åbner kl 17:00
Startlister offentliggøres: Senest 4. oktober kl 17:00.
 
  Løbsområde: Sandflugtsplantagen i Rørvig.
 
  Mødested, parkering
  og kørevejledning:
Telegrafvej, 4581 Rørvig - Indkørsel ad Nakke Kirkevej fra vej 225 225 (afmærkning)
GPS: N55.951846, E11.717706
Parkering på stævnepladsen
 
  Oversigt og service: Stævneplads: Åbent område nær havet med belysning og oplyst kiosk i stævnecentertelt. Der er begrænset plads i stævnecenterteltet -Det anbefales kraftigt at klubber opstiller klubtelte inden mørkets frembrud, samt medbringer kraftige metalpløkke og mukkert, da underlaget delvist er stabilgrus. Fra klubteltene vil der være perfekt udsyn til opløb, mål og publikumspost. Desuden vil der være direkte adgang til stævnecenter og resultatformidling. Speakningen vil være inden for hørevidde og der vil være mobiladgang til liveresultater.
Førstehjælp og hjertestarter i stævnecentertelt.
Kiosk med frugt, slik, kage, kaffe/the og andre drikkevarer. OBS! Aftensmad (suppe eller pastasalat) skal forudbestilles i O-service under "Forplejning" grundet begrænsede muligheder for køkkenfaciliteter på stævnepladsen. Der kan betales med MobilePay samt SWISH (Svenske deltagere).
Løberministeriet sælger lækre pandelamper og andet o-tilbehør.
Toiletter: På stævnepladsen Bad: Ingen.
Overnatning: Der tilbydes ikke overnatning, men løbsområdet ligger i Sjællands største sommerhusområde. Se overnatningsmuligheder her!


 
  Afstande: Parkering - stævneplads: 0-100 m, stævneplads - start: 100m markeret med sort/hvid snitzling.
Opvarmningsområde: I tilknytning til stævnepladsen.
 
  Klasser, banelængder
  og postantal:


Alle baner har væske-og radiopost ved den tvungne passage af Telegrafvej. Derudover er der radiopost for samtlige klasser ved næstsidste post.
 
  Kontrolsystem: SportIdent. SI-kontrolenheder skal kunne håndtere banens antal poster, jvf oversigten. Lejebrikker udleveres ved start og afleveres i mål. Bortkomne brikker erstattes til dagspris.
Posterne er markeret med poststativ med reflekser, der er ingen skærm ved posten. Kontrolnumre er lodrette. Posterne står i visse områder tæt, husk at kontrollere nummeret.
Løbere, der ikke opgiver SI-nummer ved tilmelding får automatisk tildelt en lejebrik.
 
  Kortet, terræn,
  overgang:
"Sandflugtsplantagen 1:7.500 og 1:10:000", ækvidistance 2,5 m, DO-F kvalitetsmærke. Nytegnet 2018. Kortet er digitalprintet på vand-og rivfast papir -udleveres derfor ikke i plastpose.
Rørvig Sandflugtsplantage blev plantet i de gamle klitter i 1867, efter at flyvesandet havde hærget i flere hundrede år. De yderste træer ud mod kysten er stadig små og krogede -mærket af vind og sand. Mellem kysten og de små og krogede træer findes er der en smal række klitter med marehalm og hyben (Rosa rugosa). Resten af plantagen består overvejende af nåletræer med enkelte indslag med birk og bøg. Plantagen har et regelmæssigt anlagt stisystem med nord-syd gående stier, mellem disse er trampet uregel-mæssige spor. Skoven er generel meget fremkommelige med en blød bund af sand, trænåle og pletvis lyng og sigtbar-heden i disse områder er meget god. Derimellem er der enkelte områder med løvskov, hvor fremkommeligheden og sigtbarheden er nedsat. Der findes ingen undervegetation af betydning, men der findes sporadiske væltede træer, der ikke er medtaget på kortet. Enkelte områder med flere vindfældede træer er markeret på kortet.
Det er forbudt at løbe og kantløbe Telegrafvej, men tilladt at løbe på cykelstien der løber langs med på nordsiden af vejen. Dog er det tilladt at kantløbe Telegrafvej på dette stykke, såfremt man bliver inden for den opsatte snitzling. Dette er mest relevant for HD12 og HD14.Der findes en bemandet tvungen passage af Telegrafvej, her er også væske -husk at klippe posten ved denne passage.
Følgende klasser har publikumspassage af stævnepladsen og passerer dermed Telegrafvej 2 gange:
D21, H18, H20, H21, H35, H40, H45 H21 og H20 har kortvend i forbindelse med publikums-passagen.
I forbindelse med publikumspassagen skal den opsatte rød/hvide snitzling følges.
Trærødder, større end 2 m, er markeret med grønt kryds.

Der er markeret et drænudløb (blåt) i kanten af klitten. Drænet er sandet til og der er derfor ikke noget vand:
 
 
 
 
 
 
 

 
  Postbeskrivelser: Postdefinitioner er trykt på kortet og løse postdefinitioner findes ved start og er til rådighed, hvis man medbringer en egnet holder.
 
  Start: Sol ned 18:36. Første start kl 20:00, idet eftertilmeldte dog starter før kl 20:00.
Fremkald 4 minutter før starttid:
Boks 1: Udlevering af leje-SI-brik.
Boks 2: Udlevering af postbeskrivelser til løbere med egnet holder, ophængte korteksempler.
Boks 3: Kontrol af SI-nummer, ophængte korteksempler.
Boks 4: Kortet må tages i startøjeblikket, dog er det tilladt at checke at kortet er med korrekt klasse, med undtagelse af H21 og H20, hvor løbsklassen fremgår af den i kortkassen synlige del af kortet (kortet er dobbeltsidet).Deltagere D/H -12 får kortet udleveret 2 min. før starttids-punktet - i boks 3.
For sent startende skal henvende sig til startpersonalet.
Clear og checkenheder findes ved start.
 
  Mål, maxtid, væske: Løberen skal stemple målposten. I mål afleveres løbskortet i relevant klubpose. Efter sidste start kl ca. 21:30 udleveres klubposer, Der findes væske (vand og saft) i mål. Maxtid 3 timer.
 
  Overtrækstøj: Ingen transport af overtrækstøj, afstanden mellem start og mål er ca. 100 meter.
 
  Resultatformidling
  og speakning:
Stræktidsudskrifter og online på skærme på stævnepladsen, samt på liveresultat.orientering.se
Speakning ved Helge Lang Pedersen.
 
  Præmier: Nr. 1 i klasserne D21 og H21 modtager Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsmedalje.
Nr. 2 og nr. 3 i D21 og H21 modtager DOF's mesterskabs-medalje i henholdsvis sølv og bronze.
Nr. 1, 2 og 3 i øvrige mesterskabsklasser modtager DOF's mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv og bronze. Medaljer uddeles til deltagere, der har gennemført, uanset antallet af tilmeldte deltagere i de enkelte klasser. Medaljer uddeles kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under DO-F, og som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Der uddeles ikke medaljer i åbne klasser.
Præmier fra Odsherred Kommune til nr. 1, 2 og 3 i H/D21-, præmiebord til øvrige klasser.
Præmieoverrækkelse forventes umiddelbart efter sidste målpassage beregnet til kl 22:24.
 
  Dispensationer
  for stævnet:

 
Der er givet dispensation til at løbe på printede kort.
 
  Stævneorganisation: Stævneleder: Michael Leth Jess, OK Roskilde,+45 31193241
Banelægger: Anders Laage Kragh, OK Roskilde
Banekontrol: John Jensen, Holbæk OK
Korttegner: Asger Jensen, OK Roskilde
Stævnekontrol Bo Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Nødnummer: +45 41411801

Jury: Bo Simonsen (Formand), FIF Hillerød Orientering
Jurymedlem -Øst, Michael Sørensen, OK Øst
Jurymedlem -Syd, Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab
Jurymedlem -Nord, Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Århus
 


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    3. oktober 2018