Logo Efterår

Klub / Aktiviteter


VTR - Vintertræningsløb 2020-21

Som de tidligere år afvikles der en serie af 12 vintertræningsløb i det midt- og sydsjællandske. Der er en gennemgående konkurrence, som lægger op til et afslutnings/finaleløb 14. marts 2021 - se reglerne nederst på siden.
Listen indeholder også nogle andre "specielle" løb, som løbes efter helt andre regler - f.eks. vores eget juleløb 2. juledag.
Løbene giver gode muligheder for at holde formen ved lige og få løbet i andre skove, selv om nogle af dem ligger langt fra Roskilde, men der er jo altid mulighed for at arrangere fælles-transport. I løbsoversigten er der angivet links til startstederne, så det er lettere at finde frem.

Der er frit banevalg - uanset alder, dog henstilles, at man, så vidt muligt, løber det, der svarer til ens normale klasse.

Der er ingen tilmelding til løbene (bortset fra til finaleløbet). Du møder blot op mellem 10 og 11 pågældende søndag og vælger en af de 7 baner. Prisen er 30 kr pr løb (løbere u. 16 år 15 kr), dog gratis for de løb, som OKR selv arrangerer (29. november i Munkholmskoven og 21. februar i Boserup).

Løbene er velegnede for både begyndere og øvede. Kontakt en af de "gamle" i klubben, hvis der er spørgsmål.

Nyhed: Listen indeholder nu også "Tekniklørdage" og "Teknikture", hvor der fokuseres på orienteringsteknik, og som er åben for alle VTR-klubbernes medlemmer. Se indbydelsen til Tekniktur til Olofström og Facebook gruppen.

Sidste vinters pointstilling.

Løbsoversigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads.

Dato Klub/Resultater Skov Mødested Point/bem.
01.11 O-63   Instruktion Aflyst Klinteskoven Havrelukke X - SI
08.11 Herlufsholm OK   Instruktion
Selvtræning
Rønnebæk Overdrev Rønnebæksholm X - SI
14.11 Tekniklørdag
Aflyst
Grydebjerg Parnasvej - syd i skoven  
15.11 Hvalsø OK   Instruktion
Selvtræning 14-17/11
Link til Kort
Valborup Skovvej 23 X - SI
22.11 Holbæk Instruktion
Selvtræning 22-29/11
Ellinge Indhegning Lyngvej 73 X - SI
29.11 OKR   Instruktion
Selvtræning  Startliste
Munkholmskoven Munkholmvej 315 X - SI
06.12 Køge   Instruktion Karlstrup Taastrupvej 17, Karlslunde X - SI
12.-13.12 Tekniktur Aflyst Göteborg    
26.12 OKR   PrintSelv Boserup P-pladsen Ved efterskolen Juleløb
10.01 Holbæk   Aflyst Kongsøre ? Nytårsstafet - SI
16.01 Tekniklørdag Aflyst Feldskov P, Frederiksberg Skole  
24.01 Herlufsholm OK   Instruktion
Selvtræning
Fruens Plantage Englebjergvej 12 X - SI
31.01 Sorø   Selvtræning Slagelse skovene Arnehavehus, Skovvej X - SI
07.02 Holbæk   Instruktion
Selvtræning 6-21/2
Stokkebjerg P-plads, Amtsvejen, 4450 Jyderup X - SI
14.02 Herlufsholm OK   Instruktion
Selvtræning
Harrested Harrested skovvej X - SI
21.02 OKR   Instruktion
Selvtræning
Boserup Boserupgård Naturcenter X - SI
27.02
ekstra
Herlufsholm OK   Instruktion
Selvtræning
Stenskoven Stenskovvej 66 X - SI
27.02 Tekniklørdag Aflyst Stenskoven Stenskovvej 66  
28.02 Køge   Instruktion
Selvtræning
Vallø Storskov Damvej 13, Hårlev X - SI
07.03 "De Barske" Næstved Gulerodshuset Troldens Fodspor - SI
14.03 Sorø   Instruktion
Selvtræning
Bromme Bromme spejdercenter Afslutningsløb - SI
15.04 Tekniktorsdag Aflyst ZBC Ringsted Eriksvej, Ringsted  
12.-13.06 Tekniktur Husby klitplantage    

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Specielle løb har anderledes baner.

Eventuelle ændringer kommer her på siden.

Baner

  Svær, Sort, Lang    7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem    6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år    4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år    4-5 km     1:7.500
  Svær, Blå, Mini u. 60 år    3-3,5 km
  Svær, Blå, Mini o. 60 år    3-3,5 km   1:7.500
  Mellemsvær, Gul    4-5 km
  Let, Hvid    3-4 km
  Begynder, Grøn    2-3 km

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere, der enkelte løb vælger at løbe en kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er ligeledes tællende.
- for Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb omregnet til tidshandicap + tid afslutningsløb.
Hvert misset point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek..
I sæsonen 2020-21 er der i alt 12 tællende løb + afslutningsløbet.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

Afslutningsløb - Program/Præmier

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30.
Sorte, Blå og Gul baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst.

Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte)
kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Tilmelding til løb + kaffebord fredag 8 dage før løbet via egen klubtilmelder. Betaling sker klubvis.
Tilmelding på dagen muligt mod kontant betaling. Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start uanset om de har løbet 6 tællende løb.
Ikke forhåndstilmeldte løbere på sort, blå og gul bane kan ikke få et samlet resultat i den gennemgående konkurrence.

Pris

15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. . Herunder afregning kr. 300,- til Janne for administration af pointregnskab.
Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2020-21 OK Sorø v/Henrik Lawetz, Konto 2300 8980220681.

Start

Indskrivning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start.
Løbskort på Sort, Kort over 60 år + Blå Mini over 60 år skal være i 1:7500.
Der skal være vædske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
j.brunstedt@yahoo.co.uk


okroskilde@okr.dk      Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    2. maj 2021