Logo Kort

Nyt medlem?

Orienteringsløb er for alle

Orientering er en idrætsgren med tilbud til alle aldersgrupper.

I konkurrencer er deltagerne inddelt i klasser efter deres alder og køn. Der er således klasser for børn fra førskolealderen til deltagere over 80 år. Du vil således altid kunne deltage i en konkurrence med andre på samme tekniske og fysiske niveau som dig selv. Stævneplads og løbsområdet er fælles for alle, hvilket gør orientering til en oplagt familiesport.

Som begynder bør du ikke tage en for svær og lang bane. Selvom din fysiske træning er til at løbe maraton, er sværhedsgraden i orientering afgørende for din personlige succes. Vælg en bane med passende sværhedsgrad og læg selv lidt løbetræning i skoven oveni, hvis du syntes, at turen var for kort. En hjælp kan det være at løbe flere sammen eller at få en skygge med. En skygge er en mere erfaren løber, der passivt følger dig og dermed skaber tryghed. Orientering er i høj grad en idræt der bygger på erfaring.

Med kort og kompas

Når du deltager i orientering, skal du finde vej ved hjælp af et kort. Et kompas kan også hjælpe dig.

Kortet gør det muligt for dig at "se" frem i terrænet. Du kan umiddelbart fra kortet aflæse, hvordan stier, veje, hegn og grøfter forløber, krydser hinanden eller løber sammen. Kortet viser dig også terrænets form og fremkommelighed. Kunsten er at du formår at afkode kortets mange oplysninger og ud fra din erfaring og fysiske styrke tager de rigtige vejvalg.

Find posterne

Deltager du i orientering som konkurrenceidræt gælder det om at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Rækkefølgen skal følges. I terrænet er hver post markeret med en orange/hvid skærm. Skærmen er monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kodenummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post, du har fundet. På hver post er der monteret en postenhed. Den skal du berøre eller "klikke" med en elektroniske "brik", som du medbringer.

Til højre er vist et eksempel på en elektronisk "brik".
Det er en SportIdent, som man har siddende på en finger. De flester klubber på Sjælland benytter SportIdent ved deres løb. Har du ikke en SportIdent, kan du leje.

               

Divisionsmatchen

Som nyt medlem vil du hurtigt høre om "Divisionsmatchen", som er en konkurrence mellem klubberne over 3 søndage fordelt hen over året.

Der er 6 divisioner på Sjælland med 4 klubber i hver division. I hver af landets 3 kredse løbes der i divisioner, og vinderne af 1. division mødes i en tre-klubs match i landsfinalen, hvor Danmarksmesteren kåres.

Principperne for divisionsmatchen er, at bredden i klubberne skal belønnes. Det vil sige at klubber, der har gode løbere i alle aldre og køn kan hente point. Ungdomsløbere, old-girls og old-boys løbere samt begyndere er vigtige løbere i denne match. Pointen er, at det ikke trækker fra, hvis begyndere får en lidt dårlig placering. Der er 7 baner med forskellige banelængder og sværhedsgrader at vælge imellem.

I OK Roskilde er et divisionsløb en begivenhed, der samler klubben ved selve løbet og efter, hvor der foregår noget festligt og spises kage.

Se mere om orienteringsløb på DOFs hjemmeside


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde      webteam@okr.dk     27. august 2010