Logo utop2012

Børn & Unge


Oprykning 2024 - for ungdomsløbere            


Nogle af klubbens ungdomsløbere "rykker op" i forbindelse med nytåret. "Rykker op" - hvad vil det sige? Ved konkurrencer i orienteringsløb, som afholdes gennem orienteringsforbundet, er der forskellige løbsklasser, og der er regler for, hvem der kan løbe i klasserne. Det der afgør hvilken klasse man løber i, er det år man er født i, og ikke hvornår man har fødselsdag. F. eks. så rykker alle ungdomsløbere, som er født i 2013, i år 2024 op fra at løbe D/H10 til at løbe D/H11-12 fra årets start. Ligesom alle født i 2011 rykker op fra D/H11-12 til D/H13-14.

Når man rykker en løbsklasse op, betyder det bl.a. at man kommer til at løbe længere og sværere baner. Men der findes lettere baner, så man f.eks. i stedet for at løbe D13-14 kan løbe D13-14B, der er en nemmere og kortere bane, og den vil ofte svare til "den lavere løbsklasses bane", så en D13-14B bane vil svare til en D11-12 bane.

På skemaet herunder kan du se hvilke baner, der findes til forskellige årgange. Ud for dit fødselsår kan du se, hvilke baner der er beregnet til dig. Sværhedsgraden skal altid overholdes til konkurrencerne, men banelængden vil afpasses efter terrænet, og så vil drengene som regel løbe længere end pigerne.

 For år 2024  Sværeste løbsklasse  Lettere løbsklasse
 fødselsår  klasse  sværhedsgrad og
 længde
 klasse  sværhedsgrad og
 længde
 2014 eller
 senere
 D-10
 H-10
 
 2,5-3,5 km
 2,5-3,5 km
 begynderbane
   
 2012 og 2013  D-12
 H-12
 
 3,0-4,0 km
 3,0-4,0 km
 let bane
 D-12B
 H-12B
 
 2,5-3,5 km
 2,5-3,5 km
 begynderbane
 2010 og 2011  D-14
 H-14
 
 3,5-4,5 km
 4,0-5,0 km
 mellemsvær bane
 D-14B
 H-14B
 
 3,0-4,0 km
 3,0-4,0 km
 let bane
 2008 og 2009  D-16
 H-16
 
 4,0-5,5 km
 5,5-7,0 km
 svær bane
 D-16B
 H-16B
 
 3,5-4,5 km
 4,5-5,5 km
 mellemsvær bane
 2006 og 2007  D-18
 H-18
 
 5,0-6,5 km
 7,0-10,0 km
 svær bane
 D-20B
 H-20B
 
 4,0-5,5 km
 4,5-7,0 km
 mellemsvær bane
 2004 og 2005  D-20
 H-20
 
 6,5-8,0 km
 9,5-12,0 km
 svær bane
 D-20B
 H-20B
 
 4,0-5,5 km
 4,5-7,0 km
 mellemsvær bane
 uden hensyn
 til fødselsår
     D-Let
 H-Let
 
 3,0-4,0 km
 3,0-4,0 km
 let bane
 uden hensyn
 til fødselsår
     begynder  2,5-3,5 km
 begynderbane
 bane
 farverkoder
 grøn
 begynder
 hvid
 let
 gul
 mellemsvær
 sort
 svær

Når du melder dig til løb, skal du huske at fortælle hvilken klasse du vil løbe. Hvis du er i tvivl, så spørg dine ungdomsledere.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde      webteam@okr.dk    22. januar 2024