Logo Efterår

Vinter MTBO 14/1


OK Roskilde indbyder til Vinter MTBO
lørdag den 14/1-2017 i Tolstrup.


Nyheder
14.01.17: Resultatlisten fra løbet er på hjemmesiden
12.01.17: Startlisten er klar
18.12.16: Indbydelsen er klar

INDBYDELSE:

 Stævne: Vinter MTBO. Afdeling af VinterSerien MTBO
 
 Dato: Lørdag den 14.januar kl. 10.
 
 Løbsområde: Hvalsø Skovene - Tolstrup.
 
 Mødested: Avnstrupvej 7, 4330 Hvalsø - P-plads for Det Hvide Spor / Asylcenter Avnstrup. Skærm ophængt i Ny Tolstrup.
 
 Kort: Hvalsø skovene 1:10.000 og 1:15.000. Ækvidistance 2,5 m. 2015. Rev. 2016.
 
 Terrænbeskrivelse: Middel kuperet skov med mange stier og veje. MTB spor i del af skoven.
 
 Regler: Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger Reglement MTBO 2016: http://mtb-o.do-f.dk.
Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne.
MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig udenfor skovens stisystem eller spor, der ikke er gengivet på kortet. Der må ikke køres på nogen former for gul.
 
 Baner:
 
 Kontrol/Tidstagning: Der anvendes elektronisk tidtagning: Sport Ident.
 
 Start: Individuel start. Første start: Kl. 10:00. Put n Drive.

Kortet tages fra kasse.
Deltageren er selv ansvarlig for at tage korrekt kort.
Elektronisk lejebrik udleveres ved start.
 
 Afstande: Start / mål i umiddelbar nærhed af parkering.
 
 Hensyn:
Vis som altid hensyn til skovens øvrige gæster. Det forekommer at der køres slædehundekørsel i skoven (også selvom det ikke sner). Vi er ikke bekendt med faste køredage, men vær opmærksom hvis I observerer dette. De kører (også) hurtigt.

 Tilmelding: Tilmelding sker via www.o-service.dk
Læs i øvrigt: Vinter MTBO
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 10/1 - er du for sent på den, så mød op på dagen.
Udlændinge kan betale på dagen ved stævnekontor.
 
 Stævneorganisation: Stævneleder: Claus Rasmussen, OK Roskilde.
Banelægger: Claus Rasmussen, OK Roskilde
Banekontrollant: Claus Sihm, OK Roskilde.
 

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    14. januar 2017