Logo Bykort

Klub / Aktiviteter
Byløb 3. januar 2017

Hermed indbydes I til vinterens tredje by-natløb tirsdag den 3. januar 2017 i Veddelev.

Mødested: Carporten ved Langholm 1.

Parkering: Bedes foretaget på Svaleøvej eller på P-plads ved børneinstitution på Baunehøjvej (lige over for udløb af Svaleøvej). Af nabomæssige grunde henstilles det, at I ikke parkerer på Langholm.

Omklædning og taskeaflevering: I carporten.

Start: Fra carporten mellem kl 17.45 og 18.15. MiniORK starter 17:30.

Kort: Veddelev. December 2016. Målestok 1:5.000 og 1:6.666.

Point tildeles efter reglerne til den gennemgående konkurrence.

Tilmelding: med ønsket bane og SI nr. til per@tripax.eu og schjerning8@post.tele.dk. Af hensyn til trykning af kort bedes tilmelding foretaget senest mandag kl 12. Der vil dog være nogle ekstra kort, hvis du ikke får meldt dig til.

Løbet afvikles med SportIdent. Ikke opsat enheder på alle poster. ” Pind” kan lånes af klubben ved starten.

Pandelygter. Klubben har nogle til udlån, primært til MiniORK.
Klubben har et par ældre halogenlygter i det indendørs depot i klubben. De er lige blevet opladet, så de burde virke.

Særlige bemærkninger: Blandt beboerne på Langholm 1 er to tvillinger på godt et år, som har soveværelse ud mod Langholm, og som plejer at sove omkring kl. 18. I opfordres derfor til at udvise rolig adfærd. Hvis I gerne vil diskutere banelægning og udfordrende banestræk, bedes I trække væk fra huset.

Forhåbentlig bliver vi rigtig mange til et spændende og udfordrende byløb, i en dejlig del af Roskilde.

Lars Olsen. Banelægger, kontrollant og overdommer
Per Tripax. Kontrollant, overdommer, tidtagning m.m.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    30. december 2016