Logo        OK Roskilde

Introduktion til orienteringsløb i Boserup (5)

Til denne introduktion skal du løbe: Introbane 3

Et orienteringskort er en beskrivelse af et stykke natur. Naturen forandrer sig hele tiden og er svær at beskrive med få symboler. I denne gennemgang vil vi gennemgå de forskellige signaturer på kortet og beskrive hvilke af dem, der er mere sikre at anvende end andre fordi de ikke forandrer sig.

Vandsignaturer.

De gule og grønne farver kan godt snyde dig, når du løber, fordi vegetationen hele tiden ændrer sig, og specielt hvis kortet er gammelt, skal du være forsigtig med at stole på dem. Bemærk bevoksningsgrænsen ved post 2. Kan blive en utydelig postplacering, når træerne gror op. En bevoksningsgrænse skal fjernes fra kortet, når den ikke længere er tydelig, men det sker ikke altid. Derfor er det en usikker signatur. (Hvis der er tegnet forskellige farver på hver sin side f.eks. gul/grøn hvid/grøn kan du mere sikkert regne med den).

Tydelige og utydelige vandsignaturer

Blød bund kan afhængigt af årstiden være enten et oversvømmet område eller fuldstændig tørt og dermed vanskeligt at skelne fra omgivelserne.
Mose kan være næsten hel udtørret om sommeren, men der vil være tegn på at der er vådt fordi vegetationen er anderledes i form af græs siv eller lignende. Om vinteren kan mosen være helt oversvømmet og minde om en sø. Sø Her vil der altid være vand.
Ufremkommelig mose (impassabel mose) er f.eks. en mose med tæt sivbevoksning, eller en bundløs mose, hvor der er tuer af mos på overfladen. Den vil næsten altid være mulig at skelne fra omgivelserne. Grøfter tegnet med fuldt optrukket blå streg er som regel nemme at finde, men kan være svære at se om sommeren, hvis de er overgroet med brændenælder, bregner eller lignende Grøfter tegnet med brudt (stiplet) streg kan være svære at se i terrænet, hvis det er tørt og især om sommeren.

Det sikre

Du lærte tidligere, at de store veje og tydelige stier altid er nemme at finde, hvorimod de små stier nogle gange kan være svære at se, fordi de er dækket af blade, brændenælder og grene, når der lige er fældet træer.
Hvis der både er et jorddige og en grøft lige ved siden af hinanden, er enten diget eller grøften tegnet med på kortet.
En grøft kan nogle gange være tegnet som en rende hvis der ikke er vand i bunden fordi den er rørlagt. Om kortet viser det ene, andet eller tredje signatur kan således være usikkert, men du vil uden problemer kunne følge dem i terrænet.
De helt gule farver viser områder, der enten er dyrkede eller er permanente græsarealer. Sådanne områder er nemme at genkende.
En anden gruppe af sikre signaturer er højdekurverne (De brune streger på kortet) Vi vil i næste øvelse lære dig noget om højdekurver.

Det usikre

De lysegule farver kan være usikre, fordi områderne ofte vil gro til. Hvis kortet ikke er helt nyt, er området måske ikke længere et åbent område, men en tæt ungskov.
Når du er begynder, skal du ikke begynde at orientere efter de grønne farver, for det kræver et meget erfarent øje at kunne bruge dem. Også her gælder, at de hele tiden forandres.
Næste introduktion          Forrige introduktion Printvenlig udgave

Se mere i orienteringsløb i BoserupTil forsiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Denne side er oprettet d. 05. juni 2007 af Asger Jensen