Logo bose_sten.jpg

Klub / Aktiviteter
Postudsætningsstafet i Boserup 14/6.

På tirsdag skal vi træne postindløbsteknik. Vi skal sætte poster ud for hinanden. Posterne skal sættes rigtigt, og for at gøre det, må man have en teknik, der sikre det. Det kan f.eks. være ved at finde et godt indløbspunkt (terræn genstand) til den rigtige postplacering.

Træningen udføres i tomandshold, hvor man skiftes til at løbe ud med poster (snitzlinger) og til at hente dem. Første løber sætter post 1 ud og løber tilbage. 2. løber henter post 1 og flytter den til post 2, som så 1. løber henter og flytter til post 3 osv. Kan en løber ikke finde den udsatte post, må begge løbere sammen ud for at finde den.

Mødested: Lidt øst for P-pladsen ved efterskolen. Se Google maps.

Start: Samlet start 18:00. Efter holdinddeling starter alle 1. turs løbere samtidigt (post 1 vil være forskellig fra hold til hold).
MiniOrk kan starte fra kl. 17.30.

Disser baner benytter de faste poster.

Tilmelding: Hvis du vil være sikker på et kort, så skal du tilmelde dig på forhånd senest mandag 13. juni kl. 19 med bane ønske til Janne Brunstedt: j.brunstedt@yahoo.co.uk.
Ungdomsløbere sender tilmelding cc til John Tripax john@tripax.eu

Hilsen
Janne


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     9. juni 2022