Logo bose_sten.jpg

Klub / Aktiviteter

En hyggelig tur i Bidstrupskoven

Tak til Hans for at han ville fortælle om de planer, der lige nu pt. er på tegnebordet om hvordan Bidstrupskoven skal se ud i fremtiden. Hans ledte os på en kort tur gennem skoven og fortalte her om, hvorledes skoven vil ændre sig. Der vil komme flere vådområder, da nogle grøfter kastes til, oversøiske nåletræer vil blive fældet og erstattet og oprindelige danske træsorter, og der vil blive efterladt døde og døende træer i skoven; alt sammen for at fremme biodiversiteten.

I planen for Bidstrupskoven indgår, at der skal udsættes forskellige store græssere (heste, elge, køer..) - det er dog ikke besluttet hvilke dyr, der skal sættes ud. Derfor skal dele af skoven hegnes ind og Hans viste på et kort, hvordan indhegningen kunne se ud og de mange hensyn, der skal tages i forbindelse hermed lige nu, hvor der ville være passage m.m. En gruppe på ca 30 medlemmer, der blandt andet repræsentere naboer til skoven og brugere af skoven er med til at lave planen. Orienteringssporten er repræsenteret via Hvalsø OK.

Efter turen i skoven mødtes alle til pølse og brød ved bålpladsen og hyggede. Der trak godt en enkle sort sky som gav lidt væde fra sig men det ødelagde ikke den gode stemning.

tematur1.jpg

tematur2.jpg

Hanne


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     28. august 2022