Logo klubhus_top

Klub / Aktiviteter
Tirsdagstræning med bomteknik fra klubhuset 26/11.

På tirsdag skal vi træne bomteknik med øvelsen, der kaldes "Følg John", hvor man løber to og to. "Følg John" løbes normalt i skov, men jeg er sikker på, at den også er velegnet i byen. Man løber som nævnt to og to, og begge løbere har et kort, men kun én orienterer ad gangen. Den anden skal så følge med uden at se på kortet, men gerne bemærke terrænet under vejs. Når der skiftes til den anden løber, skal denne læse sig ind (bomteknik) og orientere til næste post. Kun hver anden post er på ens eget kort.

Start fra klubhuset fra kl. 17:45. MiniORK kan starte fra 17:30. Posterne indrages fra kl. 18:45.

Banerne kan også løbes enkeltvis som almindelig O-løb.

Der bruges ikke Sportident. Så lad bare din brik blive hjemme.

Janne

OBS! Efter træningen er der Fællesspisning. Husk tilmelding til Ane på mail ane4320@gmail.com eller sms til 22 81 17 27 senest mandag kl. 21:00.


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     22. november 2019