Logo skaerm_banner.jpg

Klub / Aktiviteter

Natløb i Vindinge og Store Hede Øst, 19. nov.

Mødested: Vindinge, Sandparken 13. Parkering langs med Sandvejen, som vist med blå linier nedenfor. Der er ikke plads til at parkere så mange biler inde i Sandparken, så undlad helst dette af hensyn til beboerne.

Moment: Natløb i By og på Hede, ca 50/50 for de svære baner (anbefalet O-sko uden metal-spikes. Flade løbesko er fint på mellemsvær og let/begynder). Løbet er uden køer og kalve som forhindringer, da de nu udelukkende er ovre i den fjerne vestlige fold.

Kort: 1:4000, delvist revideret Nov 2019. Sprint-norm. Kort #1: Vindinge Nord, og Kort #2: Store Hede Øst. Der er kortvend på begge svære baner.

Parkering: Parkering langs med Sandvejen på højre side af vejen, når man kommer kørende sydfra fra Vindinge Kirke. Parker helst inden Vindinge idrætsforening, eller evt. stykket efter parkeringspladsen. Hvis I kommer Nord-fra via Lillevangsvej, så er det selvfølgelig på venstre side I parkerer. Parker ikke på parkeringspladsen ved fodboldbanen, da ingen andre så kan parkere imens!

Start og mål: Sandparken Legeplads og Park. Fri start mellem kl. 17.45-18:15, MiniORK starter kl. 17:30. Maxtid 1.5 timer.

 

Kontrol: Der løbes med SI enheder på de fleste poster (enkelte poster har bare kontrol-nummer). Har du ikke SI brik kan du låne. Der er løse definitioner på de 2 svære- og mellemsvære baner, så tag din post-definitionsholder med.

Tilmelding: Email til allan400@gmail.com senest mandag d. 18/11 kl. 13:00, med bane og SI nummer, hvis du vil være sikker på at få ønsket bane.

Husk pandelampen!

Hilsen
Allan Søgaard


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     17. november 2019