Logo mose.jpg

Klub / Aktiviteter

Tirsdag var der temaaften i Nordpilen

Aftenens tema var "Hva' sker der i skoven".

Omkring 50 OKR-løbere var mødt op, for at høre Skovfoged Hans Jessen fra Naturstyrelsen - Vestsjælland fortælle om de mange nye tiltag, der er i gang i statsskovene. Fra at være rene produktionsskove, går driftplanerne nu mere ud på naturbevaring eller genskabelse af naturen, som den var tidligere, ligesom friluftslivet tilgodeses med bl.a. opførelse af sheltere og bålpladser.

Selv om vi som orienteringsløbere ikke altid synes lige godt om flere moser, og om at der efterlades meget ris i skoven, når der fældes træer, så har det en mening. Moserne giver anledning til øget mangfoldighed af dyr og planter. Det samme er tilfældet med væltede træer og ris; når dette nedbrydes betyder det liv til en masse arter bl.a. svampe og insekter, der igen giver livsmuligheder for fugle og pattedyr.

Det var en meget interessant aften, der gav svar på mange af de spørgsmål man kan have om skovene.

  tema1.jpg

tema4.jpg

tema3.jpg

tema2.jpg

tema5.jpg

Vil du vide mere om planerne for skovene i Vestsjælland, så besøg Naturstyrelsens hjemmeside.

Janne


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     24. marts 2017