Logo Bykort

Klub / Aktiviteter
Instruktion til by-løb den 3. november 2015

1. omgang i vinterens serie af byløb er i Lejre tirsdag 3/11.

Mødested, start og må: Legeplads 50 meter sydøst for Lejre Rådhus, Lejrevej 15. Overtrækstøj og tasker kan stå under tag. Parkering ved Rådhuset.

Kort: Lejre, 1:4.000, 2015.

Det er absolut nødvendigt med natlampe, da en del områder ikke har belysning.

Baner:

  • Bane 1: lang, svær, 6930 m (28 poster)
  • Bane 2: mellem, svær, 5050 m (21 poster)
  • Bane 3: kort, svær, 3030 m (15 poster)
  • Bane 4: let, 1420 m (7 poster)

Start:
Samlet start for bane 1 (18.10), bane 2 (18.12) og bane 3 (18.14).

Bane 4 er en regulær let bane med put-and-run start fra kl 17.40-18.20.

 
 

Der løbes med SI-brikker (kan evt. lånes på dagen). Postindsamlingen starter 19:30.

Løbsform:
Stjernepostløb for bane 1, 2 og 3. Startpunktet = stjerneposten. Stjerneposten skal ikke klippes i startøjeblikket. Bane 1 og 2 har tre sløjfer (kortvend: én sløjfe på den ene side, to sløjfer på den anden side) og bane 3 har to sløjfer (ikke kortvend). Husk at klippe stjerneposten lige før du klipper målposten. På bane 1 skal enkelte poster ud over stjerneposten klippes flere gange. Løse definitioner til bane 1, 2 og 3.

Tilmelding (navn, bane, evt. SI-brik nr.) på mail thyrasvej3@mail.tele.dk af hensyn til printning af kort senest lørdag den 31/10. Der trykkes få ekstra kort, som kan fås på dagen (først til mølle….).

God tur i mørket
Gerda Marie og Gunnar


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    28. oktober 2015